Ohjelmointi:

INDV Individuelle Datenverar-
beitungs- und Vertriebs GmbH

Moritzhöfen 8b
D-95447 Bayreuth
Puh: +49 921/787776-0
Faksi: +49 921/787776-99

Internet: www.indv.de

Alv-numero: DE161945958
Kaupparekisteri Bayreuth
HRB: 2589

CMS

Riegg & Partner intercorp. GmbH

Kulmbacher Straße 38-40
D-95512 Neudrossenfeld
Tel. +49 (0) 9203 996 0
Fax +49 (0) 9203 686 433

www.intercorp.de

Grafiikka/ulkoasu:

Sternsdorff Werbeagentur GmbH

Nibelungenstraße 32
D-95444 Bayreuth
Tel. +49 (0) 921 1627 040
Fax +49 (0) 921 1627 0410

www.sternsdorff.eu

Vastuuvapauslauseke

 

1. Online-tarjonnan sisältö 

McRent ei vastaa esitettyjen tietojen ajankohtaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai laadusta. Korvausvaatimuksia McRentille, jotka koskevat aineellisia tai aineettomia sisältöjä ja jotka ovat aiheutuneet esitettyjen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisten ja epätäydellisten tietojen käytöstä, ei periaatteellisesti hyväksytä, mikäli ei pystytä osoittamaan, että McRent on toiminut todistettavasti tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Kaikki tarjonta ovat sitoumuksetonta ja e-sitovaa. McRent pidättää itselleen nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa sivujen osia tai koko tarjonnan ilman edeltävää ilmoitusta tai lopettaa julkaisemisen ajoittain tai kokonaan. 

2. Viittaukset ja linkit 

Suorissa ja epäsuorissa viittauksissa vieraille Internet-sivuille ("linkit"), jotka ovat McRentin vastuualueen ulkopuolella, korvausvelvollisuus astuu voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että tekijä on tietoinen sisällöistä ja hänen on teknisesti mahdollista kohtuuden rajoissa estää lainvastaisten sisältöjen käyttö. McRent vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkkien luomisen ajankohtana ei ollut havaittavissa mitään laittomia sisältöjä sivuilla, joihin linkit viittaavat. Linkitettyjen/liitettyjen sivujen sisältöjen tai alkuperän ajankohtaiseen tai tulevaan muodostamiseen McRentillä ei ole mitään vaikutusta. Sen vuoksi McRent sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista linkitetyistä/liitetyistä sivuista, joita on linkkien luomisen jälkeen muutettu. Tämä toteamus pätee kaikkiin oman Internet-tarjonnan sisällä asetettuihin linkkeihin ja viittauksiin sekä vieraisiin merkintöihin julkaisijan luomissa vieraskirjoissa, keskustelufoorumeissa ja postituslistoissa. Laittomista, virheellisistä tai epätäydellisistä sisällöistä ja erityisesti vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisen tarjotun tiedon käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä, vastaa ainoastaan viitatun sivun tarjoaja, ei osapuoli, joka vain viittaa linkeillä kulloiseenkin julkaisuun. 

3. Tekijän- ja tunnusmerkkioikeus

McRent pyrkii ottamaan huomioon käytettyjen grafiikkojen, äänitallenteiden, videoiden ja tekstien tekijänoikeudet ja käyttämään itse laatimiaan grafiikkoja, äänitallenteita, videoita ja tekstejä tai käyttämään lisenssittömiä grafiikkoja, äänitallenteita, videoita ja tekstejä. Kaikki Internet-tarjonnassa mainitut ja mahdollisesti kolmansien osapuolien toimesta suojatut tuote- ja tavaramerkit ovat rajoittamattomasti kulloinkin voimassa olevan tunnusmerkkioikeuden määräysten ja kulloinkin merkittyjen omistusoikeuksien alaisia. Pelkästä mainitsemisesta ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että tuotemerkki ei olisi suojattu kolmansien osapuolien oikeuksilla. Copyright-oikeus julkaistuille, McRentin itse laatimille kohteille säilyy vain McRentillä. Sellaisten grafiikkojen, äänitallenteiden, videoiden tai tekstien monistaminen ja käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman McRentin nimenomaista hyväksyntää.

4. Tietosuoja

Mikäli Internet-tarjonnan sisällä on olemassa mahdollisuus henkilökohtaisten tai liiketoimintaan liittyvien tietojen (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet) luovuttamiseen, näiden tietojen luovuttaminen tapahtuu käyttäjän puolelta nimenomaisesti vapaaehtoisuuden pohjalta. Kaikkien tarjottujen palveluiden hyödyntäminen ja maksaminen on - mikäli teknisesti mahdollista ja kohtuullista - sallittua myös ilman tällaisten tietojen ilmoittamista tai anonyymeillä tiedoilla tai salanimellä.
5. Tämän vastuuvapauslausekkeen lainvoimaisuus
Tätä vastuuvapauslauseketta on pidettävä sen Internet-tarjonnan osana, josta tälle sivulle on viitattu. Mikäli tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut eivät vastaa, eivät vastaa enää tai eivät vastaa täydellisesti voimassa olevaa oikeustilaa, se ei vaikuta asiakirjan muiden osien sisältöön tai voimassaoloon.

Julkaisutiedot

Sisällöstä vastaa:

Rental Alliance GmbH
Yrityksen kotipakka
Achener Weg 60
D-88316 Isny

Puh.: +49 (0) 7562 91389 150
(Reservierung und Information)
Faksi: +49 (0) 7562 91389 160

Internet: www.mcrent.eu
Sähköposti: reservation(at)mcrent.eu

Alv-numero: DE 813862367
Kaupparekisteri: HRB 621035
Amtsgericht Ulm

Top